Sisältöjä, joilla on arvoa asiakkaallesi.

Kun sisältö ratkaisee.

KAIKKI YHDEN LUUKUN PERIAATTEELLA

Strategiasta monipuoliseen sisältöjen toteutukseen ja tulosten seurantaan digitaalisesti sekä printtiin

Tuntuuko siltä, että tarvitset jotain uutta tavoittaaksesi asiakkaitasi paremmin? Nykyinen markkinointi ei oikein toimi ja tunnettuudenkin kanssa olisi parantamisen varaa.

Oli sitten kyse verkkosivujen uudistamisesta, somen sisältöjen valjastamisesta palvelemaan tehokkaammin myyntiä tai monikanavaisesta mainoskampanjasta, uskon löytäväni sinulle uutta näkökulmaa edustavan ja tuottavan ratkaisun!

Toteutan monipuolisesti laadukkaita ja persoonallisia sisältöjä, kuten artikkeleita ja blogikirjoituksia yrityksesi verkkosivuille, päivityksiä somekanaviisi, tiedotteita uutuustuotteista tai palveluista medialle sekä valokuvia, infograafeja tai videoita. Kun tarvitset vahvan ja tuloksia tuottavan oman median, toteutan asiakas- tai sidosryhmälehden suunnittelusta postitukseen avaimet käteen periaatteella.

Lähtökohtani kaikessa sisällöntuotannossa on tuoda esille johdonmukaisesti pääviestisi riippumatta sisällön muodosta tai kanavista.

Etsitkö toteuttajaa VERKKOKAUPALLE, tekijää VERKKOSIVUILLE  tai osaajaa somen DIGIMARKKINOINTIIN?

Katso tästä kuinka laitat yrityksesi digitaaliset myynti- ja markkinointikanavat kuntoon.

 

 

PALVELUT

SISÄLLÖNTUOTANTO JA SISÄLTÖMARKKINOINTI

Sisältömarkkinointi on hyödyllisen ja mielenkiintoisen sisällön tarjoamista asiakkaan kohderyhmille. Se tarjoaa tietoa, näkökulmia sekä vastauksia tunnistettuihin tai piileviin kohdeyleisön tarpeisiin.

Keskeistä on tunnistaa, millaista sisältöä tehdään, kenelle, millä kulmalla ja missä kanavissa. Puhutteleva sisältö vaatii asiakkaiden sekä heidän arvomaailmansa tuntemusta. Tämä asiakasymmärrys auttaa luomaan juuri yrityksesi asiakkaille sopivia tarinoita.

DIGITAALINEN MARKKINOINTI

Inbound-markkinointi auttaa houkuttelemaan asiakkaasi verkossa, somessa tai hakukoneissa vuoropuheluun kanssasi. Sen avulla tarjotaan tietoa etsivälle asiakkaallesi palvelevaa ja relevanttia sisältöä, kuten esimeriksi uutiskirjeitä, ladattavia materiaaleja tai konsultaatiota. Näin asiakkaasi ohjataan samalla kohti yhteydenottoa yritykseesi. Autan sinua rakentamaan verkkosivuistasi toimivan digitaalisen markkinointikoneen.

SELKOTEKSTIT & VERKKOSIVUJEN SAAVUTETTAVUUS

Kaikessa sisällöntuotannossa tärkeää on viestin selkeys ja ymmärrettävyys. Yleiskieli ei kuitenkaan kaikissa tapauksissa riitä, vaan tarvitaan sisällöltään, sanastoltaan ja rakenteeltaan yleiskieltä luettavammaksi ja ymmärrettävämmäksi mukautettua selkokieltä. Tarjoan tekstipalvelua selkokielen kirjoittamisessa sekä selkeän ulkoasun toteuttamisessa esimerkiksi verkkosivuille, esitteisiin sekä esitysmateriaaleihin.

Kun haluat selvittää organisaatiosi verkkosivujen nykytilanteen saavutettavuuden osalta, tilaa minulta kattava arviointi. Se sisältää myös tarvittavat muokkausehdotukset verkkosivujen saattamiseksi lain edellyttämälle tasolle.

GRAAFISET TOTEUTUKSET

Suunnittelen ja toteutan esitteet, käyntikortit, flyerit, logot sekä piirretyt havainnekuvat esimerkiksi kertomaan yrityksesi tuotantoprosesseista. Saat kauttani myös näyttävää grafiikkaa verkkosivuille sekä animoitujen mainosbannereiden suunnittelun ja toteutuksen HTML-grafiikkana.  

VALOKUVAUS & VIDEOTUOTANTO

Yrityskuvaus, juttujen kuvitus, tuotekuvaus. Mihin tahansa tarvitset valokuvia, hoidan kuvaukset joustavalla aikataululla ja ammattitaitoisesti. Yritysvideot, esittelyvideot, videopresentaatiot ja ilmakuvaukset 4K-tasoisina toteutuksina. Yhteistyöverkon kautta myös mm. henkilöohjaus, näyttelijät sekä voiceoverit videotuontantoihin.  

PIENI JA KETTERÄ

Tehokkaita ja vaikuttavia ratkaisuja kaikkeen viestintään

Prodictum on pieni ja ketterä keskisavolainen viestintätoimisto. Viestinnän suunnittelusta, konsultoinnista ja toteutuksista vastaa yrittäjä ja viestintäkonsultti, FM Tero Eloranta. Kymmenen vuoden ajan hän on toiminut luotettavana ja varmana viestinnän kumppanina asiakkailleen.

Prodictumin palveluihin kuuluvat monipuolinen viestinnän suunnittelu verkkoon, someen ja printtiin, viestinnän sisältöjen ja toteutustapojen konsultointi sekä kattavasti viestinnän toteutukset kaikissa eri muodoissaa.

Olen yrityksellenne tai yhteisöllenne luotettava ja varma kumppani. Toimistoni asiantuntijaverkostoon kuuluu ammattilaisia graafikoista toimittajiin ja web-suunnittelijoista näyttelijöihin. Yhteistyökumppanien kautta hoituu vaikka ammattilaisnäyttelijöiden buukaus sekä henkilöohjaus yrityksenne esittelyvideolle.

Pyydä ammattilainen apuun

Jos yrityksellänne ei ole omaa viestinnän ammattilaista, on hyvä hankkia ulkopuolista apua ainakin isommissa viestintäprojekteissa, kuten vaikkapa verkkosivu-uudistuksessa, Facebook-sivujen luomisessa, yritysvideon suunnittelussa ja toteutuksessa, asiakaslehden teossa, lehdistölle tiedottamisessa sekä uuden tuotteen tai palvelun lanseerauksessa.

Tarjouspyyntö ei maksa mitään, mutta voi säästää aikaa ja rahaa, kun lähdet toteuttamaan viestintääsi. Ammattilaisen kanssa vältät viestinnän sudenkuopat, etkä kokeile viestiesi vaikuttavuutta yrityksen ja erehdyksen kautta.

BLOGI

6 vinkkiä toimivaan verkkokauppaan

6 vinkkiä toimivaan verkkokauppaan

VERKKOKAUPPAOli kyseessä iso tai pieni verkkokauppa, suunnittelussa kannattaa ottaa huomioon muutamia keskeisiä seikkoja. Osa on verkkokaupan sisältöön ja ulkoasuun liittyvä, osa puolestaan kaupan toiminnallisuuteen liittyviä seikkoja. Tässä mielestäni kuusi...

lue lisää
Selkokielellä ehkäistään digisyrjäytymistä

Selkokielellä ehkäistään digisyrjäytymistä

SELKOTEKSTI JA SELKOKIELI Selkokieltä tarvitsee Suomessa uusimman Kehitysvammaliiton selkokielen arvion (Selkokielen toimenpideohjelma 2019-2022) mukaan yli puoli miljoonaa ihmistä. Lisäksi selkokielestä on hyötyä tietyissä tilanteissa suuremmalle, noin 20-25...

lue lisää
Eväitä verkkosivujen saavutettavuuden parantamiseen

Eväitä verkkosivujen saavutettavuuden parantamiseen

VERKKOSIVUJEN SAAVUTETTAVUUS Verkkosivujen muokkaaminen tai uusien verkkosivujen rakentaminen uusien saavutettavuusvaatimusten mukaisesti ei ole rakettitiedettä. Vaikka saavutettavuusdirektiivin ja kansallisen digipalveluiden lainsäädännön pohjana olevan...

lue lisää
Mitä on hyvä sisältömarkkinointi?

Mitä on hyvä sisältömarkkinointi?

TULOKSIA SISÄLTÖMARKKINOINNILLA Mitä se sisältömarkkinointi oikein on? Ja pitääkö myös pienen yrityksen tehdä sisältömarkkinointia? Entä, osaako sitä tehdä itse? Sekä ennen kaikkea, tuoko sisältömarkkinointi rahaa kassaan? Tässä on monta hyvää kysymystä, joihin koetan...

lue lisää
Esitä oma viestisi videolla

Esitä oma viestisi videolla

VIDEOMARKKINOINTI Viestejään esiin tuovien organisaatioiden on sopeuduttava jatkuvasti lisääntyvään liikkuvan kuvan käyttöön. Esitä sinäkin yrityksesi oma viesti videolla. Tutkimusten mukaan noin kolmannes ihmisistä sanoo lisänneensä tv-sisältöjen katsomista. Myös...

lue lisää
Millainen on hyvä asiakaslehti?

Millainen on hyvä asiakaslehti?

OMA ASIAKASLEHTI Yrityksen oma asiakaslehti on paikallaan silloin, kun omalle kohderyhmälle halutaan tarjota mahdollisimman relevanttia, ajankohtaista ja usein myös asioiden ja tapahtumien taustoja valaisevaa, syvempää tietoa. Sisältömarkkinoinnissa oma lehti on kova...

lue lisää

PALVELUKSESSASI

VIESTINTÄ OY PRODICTUM

Tero Eloranta
FM, viestintäkonsultti, yrittäjä
Puh. o44 574 6000
tero.eloranta(at)prodictum.fi

Laitetaan yhteistyön pyörät pyörimään!

Tavoitat minut parhaiten puhelimitse 044 5746000
sekä sähköpostilla tero.eloranta(at)prodictum.fi

Toimisto:

Kauppakatu 1, 3.krs (Latomo)
76100 Pieksämäki

Sivuston tietosuojaseloste.

Viestintätoimisto Prodictum

Viestintä Oy Prodictum
Kauppakatu 1, 3 krs (Latomo)
76100 Pieksämäki