OMA ASIAKASLEHTI

Millainen on hyvä asiakaslehti?

02,01,2019Blogi

Yrityksen oma asiakaslehti on paikallaan silloin, kun omalle kohderyhmälle halutaan tarjota mahdollisimman relevanttia, ajankohtaista ja usein myös asioiden ja tapahtumien taustoja valaisevaa, syvempää tietoa.

Sisältömarkkinoinnissa oma lehti on kova juttu, onhan se yrityksen oma media, jossa myös tarinat ovat omia. Olen huomannut omien asiakkaideni kohdalla, että yksi keskeinen tekijä asiakaslehden toteuttamisessa on juuri se, että näin yritys tai yhteisö pääsee puhumaan omalle yleisölleen omalla äänellään ja lukijoilleen tärkeitä asioita painottaen.

Hyvä lähtökohta pohdittaessa oman asiakaslehden tarpeellisuutta on vastata kysymykseen miksi. Seuraavaksi on hyvä pohtia sitä, kenelle lehteä halutaan tehdä. Tämän jälkeen lehden sisältö on helppo suunnitella ja kokonaisuudesta syntyy oma media, joka vaikuttaa lukijaansa juuri halutulla tavalla.

Hyvä asiakaslehti on samalla kertaa hyödyllinen, informatiivinen ja viihdyttävä. Se jakaa tietoa julkaisijastaan, sen palveluista ja tuotteista. Mutta tämän lisäksi hyvä asiakaslehti kertoo omalla, mielenkiintoisella tavallaan ajankohtaisista ilmiöistä, ihmisistä ja tapahtumista. Hyvässä sisällössä huomioidaan aina moniäänisyys.

Eri tutkimusten mukaan asiakaslehtiin suhtaudutaan lähtökohtaisesti positiivisesti ja ne myös koetaan hyödyllisiksi. Lukija viettää keskimäärin noin puoli tuntia asiakaslehden parissa. Lehteä myös säilytetään pidemmän aikaa ja sen pariin saatetaan palata useamman kerran.

Hyvä asiakaslehti rakennetaan aina yrityksen tai yhteisön liiketoiminnan tavoitteiden ja toiminta-ajatuksen pohjalta. On hyvä määritellä asiakaslehdelle selkeät tavoitteet sekä keinot niiden toteuttamiseksi. Sillä on myös oma tunnistettava sisällöllinen ja visuaalinen äänensä.

Tässä vielä kolme pointtia, miksi asiakaslehti on hyvä markkinointikanava:

  1. Räätälöity ratkaisu

Asiakaslehti on edustamansa yrityksen tai yhteisön näköinen. Se voi olla kohdennettu laajalle joukolla tai hyvin kapealle joukolle asiantuntijoita. Lehden sisältö ja ulkomuoto voi olla erilainen kohderyhmästä tai lehden tavoitteesta riippuen. Se voi ilmestyä kerran vuodessa tai jopa viikoittain. Laajuus voi sekin vaihdella muutamasta sivusta useisiin kymmeniin.

  1. Pidä asiakassuhteet lämpiminä

Asiakaslehti on tärkeä kanava, kun halutaa pitää yhteyttä olemassa oleviin asiakkaisiin. Lehti toimii erinomaisesti asiakassuhteen hallinnan, kehittämisen sekä oman brändin rakentamisen ja vaihvistamisen välineenä.

  1. Toimii myös offlinena

Yhä useampi hakee painetusta lehdestä vastapainoa nopeatempoisille digitaalisten kanavien sisällöille. Painettu lehti tarjoaa mahdollisuuden pysähtyä hyvin kirjoitettujen artikkeleiden, laadukkaan kuvituksen ja oikeasti kädessä selailtavan lehden pariin. Asiakaslehtitutkimusten mukaan suomalaiset yritysasiakkaat käyttävätkin painetun asiakaslehden lukemiseen keskimäärin 19 minuuttia. Reilu puolet palaa lehden pariin yli kaksi kertaa.

Haluatko tietää, miten asiakaslehti voisi tehostaa asiakasuhteidesi hallintaa, vahvistaa brändiäsi ja tuoda uusia tilauksia yrityksellesi?

Ota yhteyttä, niin kerron lisää

Tero Eloranta
Viestinnän asiantuntija, yrittäjä
Viestintätoimisto Prodictum
tero.eloranta(at)prodictum.fi

Share This